×

Kazanç Kaybı Tazminatı & Kusur İtiraz Hakkı

Trafik kazası sonucu mercilerce tarafların kazanın meydana gelmesindeki kusur dağılımları yapılmaktadır. Kusur değerlendirmesi yapılırken fren izleri, kamera kaydı, tarafların beyanları gibi veri ve olgular ele alınmaktadır. Ancak yetkili mercilere bilgi ve belge ibraz edilmemesi, eksik evrak incelemesi, hatalı beyan değerlendirmesi vs. gibi durumlar sebebiyle yapılan dağılımlar bazen hakkaniyetle örtüşmeyebilmektedir.

Gerekli bilgi ve belgeler toplanarak yapılacak olan ekspertiz incelemesi sonucunda gerekli itirazların yapılması durumunda, itirazların kabul görmesi halinde kusur dağılımında oranların değişmesi halinde hasar tazminatı, değer kaybı, kazanç kaybı gibi diğer tazminat kalemlerinin de talep edilme yolu açılacağı için kusura itiraz hususu son derece büyük önem arz etmektedir.

Bu kategoride içerik bulunmuyor.