×

İş Kazası & İşçilik Alacakları

İşveren ve işçiler arasında iş sözleşmesinin var olduğu süreçte yaşanan anlaşmazlık ya da uyuşmazlıklar taraflar arasında çözülemediği, uzlaşılamadığı; aynı zamanda işçinin işçilik haklarını alamadığı ya da kötü muameleye maruz kaldığı durumlarda, işçinin iş mahkemesi nezdinde iş davası açma hakkı vardır. Ancak işçinin; İş Kanunu ve iş güvenliği hükümleri kapsamında olabilmesi için, bazı şartların oluşması gerekir.

Açılan işçilik alacakları davasında; kıdem ve ihbar tazminatı, iş kazası ve meslek hastalığı tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri, yıllık izin ücretleri, asgari geçim indirimi, kötü niyet tazminatı gibi alacaklar talep edilebilir. 2018 yılında yürürlüğe giren kanundan dolayı belirtilen bazı iş davaları için ilk öncelikle arabuluculuk kurumuna başvurmak gerekmektedir.

İşçi alacakları davalarında zaman aşımı yasal olarak alacağın türüne göre değişmektedir. Buna göre; işçinin ücret alacaklarına ilişkin zaman aşımı süresi 5 yıldır. Yolluk, fazla çalışma ücreti, ikramiye ve izin ücreti bu kapsamda değerlendirilmektedir.

İşçinin ihbar tazminat, kıdem tazminatı, kötü niyet tazminatı ve iş kazasından doğan alacakları bakımından ise söz konusu bu alacakların işçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesinden kaynaklı olması nedeni ile 10 yıllık zaman aşımı süresine tabidir.

Bu kategoride içerik bulunmuyor.