×

Araç Değer Kaybı Tazminatı

Araç değer kaybı, kaza sonrası hasar alan aracın ikinci el piyasa değerindeki düşüşü ifade eder. Nitekim kaza geçiren bir aracın -en iyi şekilde tamir edilmiş olsa dahi- değerinde bir düşüş olacağı yadsınamaz bir gerçektir. En ufak bir kaza dahi günümüz piyasa modelinde 2. El satış değerini düşürdüğü için maddi değer kaybı yaşatmaktadır.


Araç değer kaybı tazminatı ile hedeflenen; araç sahiplerinin kusurlu olmadıkları hasarlar ile ilgili, bu mağduriyetlerinin giderilmesi ve zaten kazada mağdur edilen araç sahibinin gerçek zararının giderilmesini sağlamaktır.


Bir aracın herhangi bir trafik kazasına karışması halinde araçta meydana gelen maddi hasarlar öncelikli olarak sigorta şirketlerinden karşılanmaktadır. Ancak sigorta şirketleri kaza sonucu doğan hasardan kaynaklı onarım giderlerini araç sahiplerine yahut yetkili servise ödemekteyken aracın kaza sonucu uğramış olduğu değer kaybı tazminatını talep edilmediği takdirde ödemekten imtina etmektedir.

Araç Değer Kaybı Tazminatı Davalarında Zaman Sınırı Var mı?

Mağdur araçta meydana gelen değer kaybı tazminatı için karşı tarafın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasına(Trafik) dava açabilecek süre kaza tarihinden itibaren 2 yıl ile sınırlıdır.

Kasko Sigortasından Araç Değer Kaybı Karşılanabilir Mi?

Genellikle kasko poliçeleri, onarım nedeniyle ortaya çıkan araç değer kayıplarını teminat altına almaz. Bu nedenle normal şartlar altında kasko sigortasından değer kaybına ilişkin talepte bulunulamaz. Ancak bazı Kasko poliçelerinde İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında araç değer kaybı güvencesine de yer verilmektedir.

Peki Kaza Sonucu Mağdur Araçta Meydana Gelen Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Araç değer kaybı hesaplamasında etki yaratan temel kıstaslar;

Bu kategoride içerik bulunmuyor.